Това са нашите

Насаждения

Това са нашите
Това са нашите

Насаждения

Ейнджълс Естейт притежава 1500 дка нови лозови нaсаждения, създадени през 2007 - 2008:

  • в землището на село Червенаково
  • в землището на село Баня

Почви
Почвеният състав е разнороден. Пясъчно-каменисти, канелено-горски и глинесто-варовити.

Сортовият състав на лозята е в съотношение 70% червени сортове и 30% бели сортовe:

  • ЧЕРВЕНИ - Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира, Пети Вердо, Гренаш, Мурведр и Барбера
  • БЕЛИ - Шардоне, Совиньон блан, Вионие, Траминер, Семийон и Пино Гри

Гъстота на лозята 
Гъстотата на лозята е 500 лозички в декар. Ширина на редовете е 2 м и 1 м между лозичките.